سامانه الکترونیکی رزرو غذا

ورود دانشجو

کد ملی را با فرمت صحیح وارد نمایید
شماره دانشجویی یا کدملی را وارد نمایید
متن امنیتی اشتباه است
تذکر: مبلغ غذا، از حساب تغذیه کسر می گردد.
بنابراین ابتدا حساب تغذیه خود را شارژ نمایید.
ورود شماره دانشجویی جهت استفاده از تخفیف دانشجویی الزامی است.
زمان رزرو غذا تا ساعت 11 روز جاری و تحویل غذا ساعت 12:30 الی 13:30 .

نحوه شارژ حساب تغذیه:
شماره کارت 6104337464499662
بنام وام شهریه دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
آدرس ارسال تصویر فیش : eitaa.com/amiri_bou

تلفن تماس جهت اعلام واریز و پاسخگویی: 02532136626