سامانه الکترونيکي رزرو غذا

کدملي:
شماره دانشجویی:
نام:
نام خانوادگی:
شماره موبایل:
تاریخ روز غذا مبلغ دانشجویی (تومان) مبلغ آزاد (تومان)
1400/11/04 دوشنبه چلو خورشت قیمه ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1400/11/05 سه شنبه چلو مرغ ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1400/11/06 چهارشنبه چلو خورشت قیمه بادمجان ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1400/11/07 پنج شنبه چلو كباب ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1400/11/09 شنبه چلو خورشت قورمه سبزی ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1400/11/10 یکشنبه چلو جوجه ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1400/11/11 دوشنبه چلو خورشت قیمه ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1400/11/12 سه شنبه چلو مرغ ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1400/11/13 چهارشنبه چلو خورشت قیمه بادمجان ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
1400/11/14 پنج شنبه چلو كباب ۱۵,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
1400/11/16 شنبه چلو خورشت قورمه سبزی ۱۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
تذکر: مبلغ غذا، از حساب تغذیه کسر می گردد.
بنابراین ابتدا حساب تغذیه خود را شارژ نمایید.
زمان رزرو غذا تا ساعت 11 روز جاری و تحویل غذا ساعت 12 الی 13:30 .

شماره کارت 6104337464499662
بنام وام شهریه دانشجویی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

تلفن تماس جهت اعلام واریز و پاسخگویی: 02532136626